Nederlandse Politie gunt CaptureTech opdracht voor Intelligente Beheerkasten na Europese aanbesteding

De Nederlandse Politie heeft na een Europese Aanbesteding aan CaptureTech Corporation B.V. de opdracht gegund voor de levering van 120 Intelligente Beheer Kasten (IBK’s) en het bijbehorende managementplatform. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, met een optie tot verlenging van vijf maal 12 maanden. Na een succesvolle gunningstest is de overeenkomst ingegaan op 8 april 2021.

De IBK’s zullen dienstdoen als slimme lockers voor het proces van vervangen, omwisselen en het oplossen van incidenten met Mobiele ICT Middelen (MIM’s), waaronder portofoons. De politie heeft de opdracht gegund volgens het Gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Wanneer een portofoon defect raakt dan is snel weer een operationele portofoon hebben belangrijk. Zo is de onderbreking tijdens het werken het kleinst. Intelligente beheerkasten helpen hierbij. De kast bestaat uit kluisjes van verschillende afmetingen. Bijvoorbeeld voor een item met de grootte van een portofoon, maar ook grotere kluizen waar bijvoorbeeld een laptop in past. De medewerker kan de portofoon die gerepareerd moet worden in de kast leggen en kan tevens direct de reserveportofoon uit een ander kluisje in de kast halen. Logistieke Ondersteuning (LO) zorgt ervoor dat de defecte portofoon wordt opgehaald, (indien mogelijk) gerepareerd wordt en terug in de kluis wordt gelegd, klaar voor de medewerker om de portofoon weer in gebruik te nemen.

De kast is ‘intelligent’ omdat wordt opgeslagen wie de defecte portofoon ter reparatie aanbiedt en welke reserveportofoon wordt meegenomen. De medewerker ontvangt een signaal (bericht) wanneer de portofoon gerepareerd is en klaar is om uit de kast te worden opgehaald. De reserveportofoon kan weer in de kast worden opgeborgen. Deze kasten dragen bij aan een sluitende administratie van persoonsgebonden portofoons.

In eerste instantie zal een pilot worden gehouden bij één politie-eenheid, waarbij acht tot tien beheerkasten worden ingezet. Het project Intelligente Beheerkasten zal starten met de implementatie en aanpassing van de beheersoftware. In de fase die daarop volgt worden de kasten fysiek uitgerold en in beheer genomen. In totaal zullen 120 beheerkasten ingezet worden. De doelstelling is dat in 2021 de pilot wordt uitgelopen en dat met alle bevindingen het traject van uitrollen in 2022 plaats zal vinden.

“Deze gunning is natuurlijk fantastisch nieuws voor het hele CaptureTech team en een waardevolle referentie in onze markt. Het is een belangrijke waardering van de kwaliteit van onze hardware en slimme software en we tonen er mee aan dat CaptureTech dé technologiepartner is voor bedrijven en instellingen die zoeken naar een efficiënte, veilige en betrouwbare manier van het geautomatiseerd beheren en opslaan van bedrijfsmiddelen.”

Maarten Anderson

Directeur, CaptureTech

“Samen met de politie zijn we van start gegaan met een tweetal bijeenkomsten en het opstellen van het implementatieplan en de planning. We gaan ervan uit dit jaar nog een goede pilot te kunnen draaien en volgend jaar volop te kunnen uitrollen. Een heel mooi project waarin de politie onze passie en kennis waardeert en ik uit kijk naar de verdere samenwerking”

Peter van Gemonden

IBK projectmanager a.i., CaptureTech

Slimme lockers voor politie Nederland

Benieuwd hoe onze oplossingen u kunnen helpen?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.