NIST: Respond

De kernfunctie ‘Respond’ van het NIST-framework richt zich op het snel en efficiënt reageren op een cyberincident of een andere crisis. Dit omvat het inrichten van systemen en processen om snel te kunnen reageren op een incident, de impact ervan te beperken en de normale bedrijfsvoering te herstellen. De kernfunctie ‘Respond’ helpt organisaties om snel en efficiënt te reageren op een incident, de impact ervan te beperken en de normale bedrijfsvoering te herstellen. Dit omvat onder andere:

  • Het opstellen van incident response plannen en procedures voor het reageren op een incident.
  • Het opstellen van een crisiscommunicatieplan voor het informeren van belanghebbenden over het incident en het herstelproces.
  • Het opstellen van een plan voor de continuïteit van de bedrijfsvoering (BCP) om te zorgen dat kritische processen kunnen blijven functioneren tijdens een incident.
  • Het trainen van medewerkers op incident response en hun rol in het reageren op een incident
  • Het testen van incident response plannen en BCP om te zorgen dat deze adequaat zijn.

Cyber Security Scan

Begin eenvoudig en weet direct waar je staat met de Security Scan. Met deze nulmeting scannen we je huidige omgeving, inclusief bestaande software en hardware en je beveiligingsbeleid. Meestal kunnen we al snel enkele direct zichtbare risico’s aanwijzen, maar we komen ook met een uitgebreide en diepgaande rapportage voor jouw omgeving. Mocht je daarna kiezen voor ons Security-as-a-Service abonnement dan doen we deze scan ieder jaar opnieuw.

IT Consultant Mikel Warbie
Mikel Warbie
Cyber Security Specialist

"*" geeft vereiste velden aan

close