background design for A&C systems
Voice Picking

Optimale logistieke processen en meer werkplezier bij A&C Systems

A&C Systems is een toonaangevende distributeur en servicepartner in consumentenelektronica met vestigingen in België (Hoegaarden), Nederland en Frankrijk.

Volgens Stany Wertoy, Head of Logistics bij A&C, richt het bedrijf zich voornamelijk op de grotere retailers in België en Nederland. Tegelijk stelt hij ook vast dat het aantal zendingen dat rechtstreeks naar de eindgebruiker vertrekt, sterk toeneemt. Drie jaar geleden moest A&C Systems noodgedwongen op zoek naar een nieuwe partner voor hun logistieke hard- en software. De keuze viel toen snel op CaptureTech. Een keuze die Stany zich nog geen enkel moment beklaagde, vertelt hij in dit artikel.

Download als PDF

A&C Systems warehouse from above

Continuïteit onder alle omstandigheden

A&C Systems verdeelt smartphones, laptops, tablets, wearables, accessoires en producten die je aan deze toestellen kan koppelen. Denk aan elektrische steps en smart house toepassingen, bijvoorbeeld. In totaal stelt het bedrijf ongeveer 120 mensen tewerk in België. Daarnaast heeft A&C Systems ook 20 medewerkers in Nederland en 4 in Frankrijk.

“Als Head of Logistics ben ik verantwoordelijk voor alles wat ontvangen, verzonden en geretourneerd wordt en alle administratie die daarbij hoort” vertelt Stany. “Ik streef daarbij naar een optimaal verloop en continuïteit van de logistieke processen onder alle omstandigheden. Toen we een drietal jaar geleden op zoek moesten naar een nieuwe partner voor onze voice picking oplossing was dat dus ook mijn grootste bekommernis.”

"Continuïteit van onze processen, budget en timing waren belangrijke criteria. CaptureTech bood een oplossing aan die perfect binnen onze krijtlijnen paste."
Stany Wertoy, Head of Logistics, A&C Systems

Logistieke flows via Voice picking van Honeywell

“De voice picking oplossing was op dat moment al onmisbaar in onze dagelijkse werking”, gaat Stany Wertoy verder.

“We moesten dus een nieuwe installatie implementeren zonder onderbreking van onze activiteiten. Vanzelfsprekend was het budget een tweede belangrijk criterium in onze zoektocht. We hadden een duidelijke budgettering en het was essentieel dat onze partner ons een oplossing kon bieden die mooi binnen die krijtlijnen bleef.

Tenslotte was ook de timing cruciaal. Om de continuïteit te verzekeren, moesten we perfect weten hoe en wanneer de partner zijn oplossing zou uitrollen. CaptureTech garandeerde ons die continuïteit en deed dat bovendien binnen het vooropgesteld budget en de voorziene tijdsspanne.”

Womand with voice picking headset picking an item

Hardware + software = complete optimalisatie

“Initieel waren we alleen op zoek naar voice picking headsets en toestellen. Al snel bleek dat CaptureTech ook de optimalisatie van de nodige software op zich kon nemen. Om een goede connectie met de nieuwe toestellen van Honeywell en met ons WMS en ERP-systeem te maken, ontwikkelde CaptureTech een software met geoptimaliseerd takenpakket met instructies en aansturingen voor onze operatoren.

In een eerste fase draaide de nieuwe software synchroon met de oude zodat we beide met elkaar konden vergelijken en CaptureTech hun oplossing kon aanpassen met informatie die rechtstreeks van de werkvloer kwam. Vervolgens maakten we de volledige overstap naar een geoptimaliseerde connectie met de nieuwe toestellen.

De combinatie van de nieuwe toestellen en software stond ons toe om snel stappen te zetten in de optimalisatie van onze logistieke processen. We legden er ook de basis mee voor een volgende, belangrijke stap.”

"Met een opleidingstool en CaptureTech Insight verkorten we opleidingen met 30% en schieten de resultaten van onze medewerkers zichtbaar de hoogte in."
Stany Wertoy, Head of Logistics, A&C Systems

Winst op verschillende fronten

Die stap werd de ontwikkeling van een opleidingstool op basis van Honeywell RapidStart en CaptureTech Insight software, waarmee A&C Systems de prestaties van zijn logistieke personeel kan monitoren en verbeteren. Ook die software ontwikkelde CaptureTech zelf.

“We gebruiken die ook vandaag nog erg intensief”, benadrukt Stany Wertoy. “Vooral de teamleaders van het verzendingsteam gebruiken deze tool bij de evaluatie en de opleiding van hun medewerkers.

We maken dus op verschillende fronten winst. Ten eerste spenderen we tot 30% minder tijd aan trainingen en opleidingen en kunnen we onze mensen dus veel sneller inzetten. CaptureTech Insight maakt prestaties zichtbaar voor onze medewerkers. Zij kunnen in real time hun resultaten zien en on the spot bijsturen moest dat nodig zijn. We merken dat dit een boost geeft aan de resultaten én aan het werkplezier.”

A&C Systems en CaptureTech: een schot in de roos

e samenwerking tussen beide bedrijven ontwikkelde zich al snel tot een langdurig partnerschap. Dat komt onder andere omdat CaptureTech al vanaf de beginfase met de distributeur meedacht en op zoek ging naar vernieuwende oplossingen.

“A&C Systems gaat niet snel met een nieuwe partner in zee. Als we die beslissing nemen, willen we een samenwerking op lange termijn. Bij CaptureTech vinden we een partner die niet alleen kwalitatieve producten heeft en de juiste expertise maar ook snel handelt en transparant communiceert.

Minstens even belangrijk is dat ze samen met ons op zoek blijven gaan naar de juiste antwoorden op veranderingen in onze sector. Zo worden de barcodes op verpakkingen steeds kleiner en dus ook moeilijker te scannen. In plaats van zelf op zoek te gaan naar een oplossing, hebben we nu een partner aan onze zijde die onderzoek doet, tests organiseert en de juiste oplossingen voorstelt. Zo’n samenwerking is van onschatbare waarde voor elk bedrijf met logistieke activiteiten.”

close