Lagstiftning och försvar - Keymanagement

Hantering av tillgångar och nycklar för polis och militär

Till polis och militär räknas statliga eller lokala verksamheter som räddningstjänst, kriminalvårdsanstalter, identifierings- och licensieringstjänster.

Varje byrå har till uppgift att ge service av hög kvalitet, samtidigt som de kontinuerligt strävar efter att bli mer kostnadseffektiva och affärsorienterade. CaptureTechs RFID-lösningar ger ökad synlighet och automatiserar många av branschens  arbetsflödesprocesser.

Användning av RFID inom polis och militär

Varje byrå inom polisen och militären står inför ett stort behov av exakt rapportering av förteckningar, synlighetskapacitet och noggrann identifiering av sina tillgångar och personal. Med verksamhet på flera platser i hela landet (och världen när det gäller militären) står dessa byråer inför enorma utmaningar för att förbli effektiva och noggranna.

Hantera utrustning

Inom polis och militär förekommer mycket värdefull utrustning. Tillgånger måste kunna spåras, lokaliseras och underhållas för att säkerställa förlustförebyggande och effektiv användning. Från säker ut- och inlämning av vapen och skyddsutrustning till automatisk räkning av antalet granater som avfyrats från stridsvagnar har varje byrå sina specifika utmaningar.

Kontrollera åtkomst

För polis och militär har säkerheten högsta prioritet. Att säkra zoner och områden i en regeringsbyggnad eller militärbas är av största vikt för att skydda tillgångar. Utöver att skydda egendom från utomstående, är det även viktigt att kunna tillåta åtkomst till olika zoner för personal med olika åtkomstbehörigheter.

Med CaptureTechs UHF RFID-lösningar kan du övervaka dina nycklar och tillgångar i realtid. Med hjälp av KeyCop, KeyConductor och CapLocker, har CaptureTech framgångsrikt implementerat olika lösningar inom polis och militär.

Ytterligare information?

Vill du ha första-hands-information om vilka lösningar CaptureTech kan erbjuda polis och militär?

Kontakta oss för råd utan ytterligare krav.