Menu

Contact

Winkeliers Schiphol tevreden dankzij KeyConductor intelligent sleutelbeheersysteem

Schiphol

Luchthaven Schiphol heeft jaarlijks zo’n 55 mil-joen passagiers tevreden te stellen. Daarbij is het belangrijk om de reiziger zijn of haar wachttijd zo aangenaam mogelijk door te laten brengen. Win-kelen staat daarbij bovenaan. Schiphol biedt vele winkelmogelijkheden zowel aan airside (See Buy Fly) als landside (Schiphol Plaza). Gezien het hoge beveiligingsniveau en het continue proces van de luchthaven, is het verlenen van toegang tot deze winkels een interessante uitdaging voor een bedrijf als CaptureTech.

Airport Retailers Association

De winkels aan airside op Schiphol zijn verenigd in de stichting Airport Retailers Association (ARA). De-ze organisatie draagt op een collectieve manier zorg voor facilitaire zaken, veiligheidsvoorzieningen en uiteraard alle aspecten van ‘retailen’ op Schiphol. De heer Alex van den Hoek is directeur van ARA en belast met onder andere de veiligheidsvoorzieningen en facilitaire zaken.

Tijdig openen van winkels van groot belang

Reizigers zijn minimaal twee uur voor vertrek op Schiphol aanwezig. De winkels aan airside moeten ruim voor vertrek van de eerste vlucht geopend zijn, zodat reizigers nog kunnen winkelen. Winkelen op Schiphol is een onderdeel van de beleving die de luchthaven haar reizigers elke dag weer wil bieden en wel op een prettige en efficiënte wijze.

Alex van den Hoek: “De reiservaring van de reizigers begint al op Schiphol. Het in een ontspannen sfeer kunnen winkelen, hoort daarbij. Reizigers moeten niet voor een gesloten deur komen te staan. Dat zou omzetderving voor de winkelier betekenen, maar ook een teleurstelling voor de reizigers. Dit willen we na-tuurlijk voorkomen en een veilig en betrouwbaar sys-teem voor sleuteluitgifte en –inname draagt daar aan bij.”

Toegang tot de winkels moet 24/7 mogelijk zijn voor zowel winkelmedewerkers als magazijnmedewer-kers. In totaliteit betreft het zo’n 1.700 gebruikers die op een veilige manier toegang behoren te hebben tot meer dan 100 sets met sleutels.

Oude situatie

Van 1999 tot 2013 werd sleuteluitgifte en -inname geregeld met twee sleutelbeheersystemen. Deze systemen maakten gebruik van contactchips die erg gevoelig waren voor vuil. De gebruikers konden hun sleutels dan niet uitnemen of inleveren, met alle ge-volgen van dien. Aan de beheerderskant ondervond men problemen met de verouderde software. Zo kon het systeem de 1.700 gebruikers van ARA niet goed aan met als gevolg dat het beheer erg tijdrovend werd. De communicatie tussen de twee systemen was ook niet meer van deze tijd en de responstijd van de leverancier was langer dan gewenst. Voor ARA allemaal tekenen om uit te kijken naar een nieuwe oplossing.

Oplossing CaptureTech

Na inventarisatie van de wensen en eisen heeft Cap-tureTech in samenspraak met ARA een maatwerk-oplossing ontwikkeld. Deze omvat twee KeyConduc-tor systemen op basis van UHF RFID met een groot touch screen als bedieningspaneel. De basis van het systeem is de UHF RFID KeyCop. Deze is ongevoelig voor stof en vuil en de gegevens-overdracht via UHF RFID (dus contactloos) is super-snel. De centrale managementapplicatie is erg ge-bruikersvriendelijk, betrouwbaar en voorziet in uitge-breide rapportagemogelijkheden. Op basis hiervan stuurt ARA maandelijks relevante rapportages naar de aangesloten winkeliers.

Deze oplossing, waaraan ARA veel heeft bijgedra-gen, is de basis geworden voor alle CaptureTech KeyConductor sleutelbeheersystemen.

Implementatie en dagelijks gebruik

De overgang van de oude systemen naar de Key-Conductor systemen is minutieus voorbereid en naar tevredenheid verlopen. Weken van te voren heeft men de software ingericht. Binnen 24 uur heeft men de oude systemen gedemonteerd en de nieuwe Key-Conductors geïnstalleerd en in gebruik gesteld. De gebruikers zijn zeer tevreden met de nieuwe sys-temen en zijn met het KeyConductor systeem ge-waarborgd van een veilige en betrouwbare oplos-sing. Uitgifte en inname van sleutelbossen gaat snel en gebeurt foutloos. Zodoende kan men tijdig de winkels openen en de reizigers ongestoord laten winkelen.