Menu

Contact

Mövenpick Amsterdam City Centre begint elke dag efficiënt en veilig met behulp van KeyConductor

Mövenpick Amsterdam City Centre

Het Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre is prachtig gelegen aan het IJ tussen het Centraal Station en de Passenger Terminal Amsterdam. Het imposante gebouw telt 408 kamers en is een geliefd hotel onder zowel toeristen als zaken-mensen. Voor die laatste groep worden er met regelmaat congressen in het hotel gehouden.

Sleutels spelen ook vandaag de dag een belangrijke rol in de hotelwereld

“Bij een hotel met een dergelijke omvang zijn er veel sleutels in omloop en wil je weten, wie er wanneer welke sleutel in bezit heeft of had.” zegt de heer Vis – Regional Chief Engineer Mövenpick Hotels & Resorts The Netherlands. De toegang is geregeld via een elektronisch sluitsysteem. Naast dit elektro-nisch sluitsysteem zijn er ook conventionele sleutels die dagelijks worden uitgegeven. Sleutelbeheer is een taak van de dienst Beveiliging. De sleutelregistratie vond eerst op papier plaats waardoor de kans onnauwkeurigheden aanwezig was.

‘s Morgens komt iedereen sleutels halen om zijn werkzaamheden te starten

De heer Vis: “Vanaf vijf uur tot een uur of tien ‘s morgens komen er werknemers, leveranciers en contractors die allemaal één of meerdere sleutels nodig hebben. Als de afdeling Beveiliging dan net druk is met iets anders, dan ontstaat er onnodig vertraging in de hotelketen. Ik zag dus dat het tijd werd om dit anders te regelen.”

Flexibiliteit was doorslaggevend

De heer Vis gaf opdracht om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen. Al snel was de KeyConductor oplossing van Capture-Tech in beeld. De heer Vis: “Gedurende de gesprekken met CaptureTech viel de flexibiliteit van de oplossing op. Een tweede pré was het feit dat CaptureTech zelf producent is van zowel hard- als software.”

Heldere business case

“Omdat elke sleuteluitgifte of –inname gemiddeld vijf minuten kostte, was het eenvoudig om een sluitende business case te maken en het management te overtuigen.” aldus de heer Vis. Kort daarop werd een KeyConductor met 96 posities geïnstalleerd. De implementatie hebben de heer Vis en collega’s zorgvuldig voorbereid. Voor iedere werknemer, leverancier of contractor werd er een KeyCop aan-gemaakt, met daaraan de sleutels waarvoor men bevoegdheid heeft en bij werknemers ook een ‘druppel’ om de elektronische sloten van geautori-seerd deuren te openen en de gegevens voor het tijdregistratiesysteem.

Vlekkeloze uitrol

“Na inventarisatie en voorbereidingen kon de uitrol beginnen. We hebben iedereen gevraagd om zijn oude sleutelbos om te ruilen voor een nieuwe met KeyCop. We hebben ook duidelijk de reden van het geautomatiseerde sleutelsysteem uitgelegd en na-tuurlijk de werking ervan.” Volgens de heer Vis ver-liep de uitrol naar tevredenheid. “De medewerkers waren natuurlijk kritisch, maar dat was maar van kor-te duur. Nu is iedereen gewend aan het systeem en ziet men de voordelen.”

Bewustzijn van verantwoordelijkheid vergroot

Naast efficiency is ook het bewustzijn van de eigen verantwoordelijkheid onder het personeel een groot voordeel. Men is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar sleutel en dat werkt prettig voor zowel de sleu-telgebruikers als de sleutelbeheerders. Zij weten dat zolang zij een sleutel op zak hebben, zij daar verant-woordelijk voor zijn. Zodra ze die in de KeyConduc-tor plaatsen zijn ze dat niet meer. Sleutels verlaten dus nooit het pand.

Duidelijke procedure vergroot veiligheid

Binnen het hotel zijn ook een aantal master- en emergencykeys, die alleen bedoeld zijn voor nood-gevallen en toegang geven tot alle ruimtes. Het sleu-telbeheer is nu nog efficiënter geregeld.

Philippe van Cappellen, Supervisor Technische Dienst bij het Mövenpick Amsterdam City Centre hotel.

“De KeyConductor heeft de mentaliteit van alle medewerkers veranderd, geeft rust en controle en scheelt tijd en geld.” R. Vis Mövenpick Amsterdam City Centre