Menu

Contact

Lean property management in de zorg met keyconductor

Daelzicht

Daelzicht levert zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. In totaliteit heeft Daelzicht zo’n 2.000 cliënten op ongeveer 80 locaties in Limburg. In Heel is het hoofdkantoor gevestigd en daar heeft Daelzicht ook een groot instellingsterrein met eigen woonwijk en voorzieningen voor dagbeste-ding. Daelzicht wil een uitstekend zorgproduct leveren en wil de niet-zorg-gerelateerde diensten zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Efficiënt vastgoedbeheer na reorganisatie

Een organisatie als Daelzicht heeft een grote vast-goedportefeuille die beheerd en onderhouden moet worden. Voor het onderhoud zijn Harry Foederer en Wim Mulder verantwoordelijk. Foederer vertelt: “Zo’n vier jaar geleden zijn we een reorganisatie gestart. Voor de Cluster Vastgoed betekende dit dat we de vastgoedbehoeften, zo efficiënt mogelijk zijn gaan invullen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld panden verkocht en hu-ren wij deze terug van de nieuwe eigenaar.” Ook is het hoofdgebouw van Daelzicht gesloopt en zetelt het hoofdkantoor nu in een voormalig bankgebouw in Heel. Daar is geen receptie meer, de toegang wordt geregeld met behulp van camera’s en een toegangscontrolesysteem. Dit is veilig en efficiënt!

Zoveel mogelijk kosten uit het zorgproduct

Vanuit overheidswege worden organisaties als Dael-zicht gedwongen om zo veel mogelijk kosten uit het zorgproduct te halen. Harry Foederer licht toe wat dit voor de Cluster Vastgoed betekent: “Door het opstel-len van een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) met daaraan gekoppeld onderhoudscontracten van aannemers en installateurs, zijn de onderhoudskos-ten tot 2030 in beeld gebracht.”

Zorg om sleutels

Wim Mulder vertelt: “Wanneer een aannemer of in-stallateur in de oude situatie een klus moest doen, ging deze zich eerst melden bij de portier. Vervol-gens kon men bij de receptie de sleutel van het des-betreffende gebouw ophalen. Voor ontvangst van de sleutel moest getekend worden, wat overigens regel-matig niet of niet goed werd gedaan. Na de klus moest men de sleutel weer inleveren, maar ook dat werd nog wel eens vergeten. Voor ons waren sleu-tels een behoorlijke zorg.”

Gecontroleerd toegang tot sleutels

De plannen voor het vastgoedonderhoud zijn samen met BSU opgesteld. Wim Mulder: “Het was BSU die met een folder van de KeyConductor kwam. Wij wa-ren gelijk geïnteresseerd en hebben CaptureTech uitgenodigd.” Korte tijd later zijn er op twee locaties KeyConductors geïnstalleerd, één in Heel en één in Koningslust. Deze worden beiden beheerd vanuit Heel via de webbased applicatie. Alle aannemers, installateurs en schoonmakers die werkzaamheden op desbetreffende locaties moeten doen, hebben per individu een eigen authenticatiecode en een pincode waarmee zij toegang krijgen tot één bos met sleutels in de kast.

Besparing van tijd en zorg

“Nu de uitgifte en inname van sleutelbossen geauto-matiseerd en gecontroleerd gaat, bespaart dit ons aanzienlijk veel tijd en zorgen.” zegt Harry Foederer. “Mensen zijn zelf verantwoordelijk vanaf het moment dat zij de sleutelbos uitnemen tot het moment zij de-ze inleveren. In het systeem hebben wij van elke gebruiker ook het mobiele nummer opgeslagen, zodat we altijd kunnen bellen wanneer een sleutelbos toch niet op tijd terug is.”

Rapportages leiden tot inzicht

Ook de rapportagefunctie van de KeyConductor is van toegevoegde waarde bij Daelzicht. Wim Mulder: “Wij verhuren de gymzaal en het zwembad in de avonduren. Aan de hand van het tijdstip van uitgifte en inname van de sleutel, wordt het aantal ge-bruiksuren in rekening gebracht. Wij maken hier maandelijks eenvoudig een rapport van.”

KeyConductor geeft zekerheid en rust

Voor Daelzicht is de KeyConductor een middel om tijd en kosten te besparen. Daarnaast verhoogt de controle over de sleutels ook de veiligheid voor cliën-ten en medewerkers. Harry Foederer: “De KeyCon-ductor geeft ons de zekerheid en de rust om onze kerntaken te kunnen uitvoeren.”